Grecja jest najstarszym centrum kultury europejskiej. Jej unikatowe w skali światowej zabytki przyciągają rzesze turystów z całego świata. Ponad trzy miliony ludzi odwiedza corocznie Ateny poszukując śladów 3500 lat historii miasta. Najpopularniejsze zabytki greckiej stolicy związane są z Akropolem, wzgórzem w centrum miasta, które stanowi główny szlak wędrówek . Jednym z najsłynniejszych zabytków jest Partenon. Świątynia zbudowana w stylu doryckim na cześć bogini Ateny. Patronce miasta oraz Posejdonowi poświęcona jest jońska świątynia Erechtejton. Turystyczny szlak nie może ominąć świątyni Ateny Zwycięskiej, Nike. Świątynia Ateny Zwycięskiej została zniszczona przez Turków, jednak w początkach XIX wieku została odbudowana. Do rekonstrukcji użyto takich samych bloków kamiennych, z jakich budowla powstała w starożytności. W tym samym czasie odnowiono największy skarb Akropolu, pomnik Nike. Do Akropolu można się dostać drogą od strony tarasu nad Agorą. W starożytności do wejścia prowadziła Droga Panatejska zakończona monumentalną bramą zwaną Propylejami. Bramę zbudowano z marmuru pentelikońskiego pochodzącego z gór z północno – wschodniej części Aten. Propyleje miały swym przepychem podkreślać wielkość Panteonu. Jeśli chodzi o architekturę Propylejów to po raz pierwszy zostały tu zastosowane kolumny w porządku jońskim znacznie delikatniejsze i wyższe niż doryckie. Zabytki Akropolu są pozostałościami po starożytnej kulturze, która dała początek naszej cywilizacji. W tym miejscu bierze swój początek europejska kultura, nauka i myśl polityczna. Pragnieniem Peryklesa było aby Akropol stał się symbolem Aten. Miał być „Szkołą dla Hellenów” i obrazem wielkości miasta. Dzisiaj jego ruiny wzbudzają zachwyt i podziw milionów turystów. Ulubionym miejscem wypoczynku ateńczyków i turystów jest oddalony o kilkadziesiąt kilometrów Przylądek Sunion. Zgodnie z legendą, w tym miejscu król Egeusz rzucił się w przepaść na widok czarnych żagli okrętów swojego syna wracających z wojennej wyprawy. Tezeusz zapomniał zmienić okrętowych żagli na czerwone, które symbolizowały zwycięstwo. Jak zwykle w Grecji teraźniejszość musi mieszać się z antycznymi budowlami i mitologią.

Comments are closed.

Archiwa