Delfy nigdy w swojej historii nie miały militarnego czy gospodarczego znaczenia. Miasto istniało już w epoce mykeńskiej. Homer opisuje Delfy zwąc je Pytho. Swą sławę i ogromne powodzenie miasto zawdzięczało wyroczni. Dzięki temu powstał tu ośrodek kultu. Wszystkie polis chciały ufundować świątynie na ziemi Apollina. W czasach archaicznych delficcy kapłani kierowali życiem wszystkich Greków, a sława wyroczni sięgała Egiptu i Azji Mniejszej. Płynęły do Delf prośby wsparte ogromnymi darami. Wyrocznia, w której zasiadała Pytia w oparach narkotycznego dymu, wypowiadała proroctwa. Dzisiaj naukowcy uważają, że wieloznaczne odpowiedzi były misternie formułowane przez uczonych pisarzy, którzy układali przepowiednie. Dzisiejsze Delfy korzystają z popularności stanowiska archeologicznego. Miasteczko położone przy ważnej drodze łączącej Amffissę z Iteą i Arachową przyciąga rzesze turystów. Mieszka w nim jedynie niecałe 2,5 tysiąca mieszkańców, którzy utrzymują się dzięki pracy w hotelach, pensjonatach oraz licznych tawernach, barach i restauracjach. Wielu turystów przyciąga pobliskie Centrum Narciarskie położone na górze Parnas oraz atrakcje wakacyjne związane z rekreacyjną ofertą ośrodków nad brzegiem Zatoki Korynckiej. Popularnym celem turystycznych wędrówek jest Muzeum Archeologiczne w Delfach, które położone jest nieopodal terenu głównych wykopalisk archeologicznych. Wśród rozlicznych zabytków związanych z Delfami w muzeum przechowywana jest najstarsza znana notacja muzyczna. Obok muzeum znajduje się gimnazjon, czyli starożytny kompleks sportowy. Współczesną wiedzę na temat budowy i planów starożytnych greckich gimnazjonów archeolodzy wynieśli między innymi z prac prowadzonych na wykopaliskach w Delfach. Dużym zainteresowaniem turystów cieszy cię również tolos, czyli świątynia wzniesiona na planie koła. Delfickie sanktuarium poświęcone było Atenie Pronaja, czyli „strażniczce świątyni”. Patrząc się na okazałości archeologiczne i turystyczne atrakcje związane z położoną nieopodal infrastrukturą można zakładać dalsze powodzenie Delf. Wyrocznia, która przez setki lat przepowiadała powodzenie możnym ówczesnego świata, dziś przepowiada powodzenie mieszkańcom współczesnych Delf.

Comments are closed.

Archiwa